ŽUPANKOVA DOMAČIJA

Oborožene sile nemškega okupatorja so v drugi polovici novembra 1944 izvedle ofenzivo na območju Kozjaka proti Lackovemu odredu. Skupina partizanov 3. bataljona Lackovega odreda je 23. novembra 1944 prenočila na domačiji p.d. Župank, Št. Janž pri Radljah, ko jih je nenadoma obkolila in napadla močnejša nemška enota.

V spomin na sedem padlih partizanov je leta 1983 takratna organizacija Zveze borcev Občine Radlje ob Dravi ob domačiji postavila spomenik – na visokem kamnitem podstavku stoji bronasta figura partizana (avtor akd. kipar Viktor Gojkovič). Na pročelju nekdanje domačije so grafitni reliefi, ki prikazujejo nemški napad na domačijo.

Leta 1984 so v hiši Župankove domačije v sodelovanju s takratnim Koroškim pokrajinskim muzejem revolucije odprli tudi stalno muzejsko zbirko o zgodovini osvobodilnega gibanja na območju Kozjaka in o Lackovem odredu. Zaradi dotrajanosti je bila muzejska zbirka leta 2008 odstranjena, razstavne prostore pa od takrat uporablja Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi za predstavitve občasnih razstav.

Foto: Tomo Jeseničnik Foto: Tomo Jeseničnik
Turistične točke