ZNAMENJE OB KOROŠKI CESTI

Slopno znamenje v baročni maniri, t.i. »Zmorkovo kapelico«, naj bi v zahvalo za posvojenega otroka v bližini svoje nekdanje hiše leta 1878 dala postaviti Anton in Marija Zmork. Kasneje je družina znamenje podarila mahrenberškemu (radeljskemu) trgu. Znamenje je bilo prestavljeno leta 1978 s svoje prvotne lokacije zaradi gradnje obvoznice.

Znamenje kvadratnega tlorisa členijo polkrožne poslikane niše, pokrito je s strmo skodlasto streho. Obnovljeno je bilo leta 1991.

Znamenje na razglednici, poslani med leti 1904 in 1919 (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi) Znamenje ob Koroški cesti leta 1973, fotografija (Vir: dokumentacija ZVKDS OE Maribor) Znamenje ob Koroški cesti leta 1973, fotografija (Vir: dokumentacija ZVKDS OE Maribor)
Turistične točke