ZAVOD

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi je v letu 2008 ustanovila Občina Radlje ob Dravi z namenom, da bo na področjih: šport, kultura, turizem in mladina izvajal strategijo občine. Naloge zavoda so kompleksne, saj vsa našteta štiri področja zaokrožajo široko paleto dejavnosti v okviru javnega interesa.

Od marca, leta 2017 Javni zavod ŠKTM opravlja tudi socialnovarstveno storitev »Pomoč na domu«.

Na osnovi sprejete strategije občine zavod razvija lastno strategijo, ki temelji na aktivnostih in razvojnih usmeritvah na področjih za katere je zadolžen. Poleg organizacijskih in izvedbenih nalog so koordiniranje, povezovanje, sodelovanje, animiranje in spodbujanje javnih nosilcev na področjih športa, kulture, turizma in mladine temeljna funkcija javnega zavoda.

Nič manj pomembne niso konkretne aktivnosti, ko gre za zagotavljanje pogojev za izražanje javnega delovanja. Zavod upravlja z javno infrastrukturo, ki je namenjena posameznikom in organiziranim skupinam za njihovo interesno delovanje. Tu gre za infrastrukturo na področju športa: Športna hiša Radlje in Športni stadion Radlje, na področju mladine, kulture pa Mladinski kulturi center Radlje ob Dravi.

Skrbi pa tudi za druge obstoječe objekte kot so športna igrišča, razkropljena po celotnem območju občine, učne in rekreativne poti, trim stezo in drugo.


Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino
Mariborska cesta 4
2360 Radlje ob Dravi

Tel: 02 887 32 89
Fax: 02 887 32 89
Javni zavod ŠKTM