TURIZEM

E-katalog_Doživite zeleni svet

Turistična ponudba Občine Radlje ob Dravi je v prvi vrsti tesno povezana z lokalnimi znamenitostmi in turističnimi točkami, o katerih se obiskovalci lahko seznanijo tudi v TIC -u Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi.

Po drugi strani pa se v okviru infrastrukturnega razvoja v lokalni skupnosti vseskozi razvija športni, družinski in mladinski turizem. Naj omenimo le nekatere možnosti: kolesarske poti, Športna hiša Radlje ob Dravi, Športni stadion Radlje ob Dravi, Vodni park Radlje ob Davi, Mladinski hostel, številne odprte športno-rekreativne površine, Bowling center Bajta itd.

V turističnem razvoju občine pa v prihodnje veliko pričakujemo od aktivnosti in interesov nosilcev ponudbe turističnih izdelkov in storitev, tako v okviru neprofitnih organizacij kot posameznih podjetnikov.
Turizem