TRAJNOSTNO POROČILO

SLOVENIA GREEN DESTINATION – RADLJE OB DRAVI TRAJNOSTNI DOSEŽKI

Občina Radlje ob Dravi je že leta 2016, kot ena prvih občin v Sloveniji podpisala zavezo Zelene sheme slovenskega turizma in tako pristopila k projektu Slovenia Green. Zeleno shemo slovenskega turizma so zasnovali na Slovenski turistični organizaciji in je certifikacijska shema, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Zelena shema slovenskega turizma Slovenia Green je celovito zasnovana na sistemu pospeševanja razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji, namenjena pa je destinacijam in posameznim turističnim ponudnikom.

Razvoj trajnostnih oblik turizma je nujen, če želimo ohraniti najlepše kotičke našega planeta in odkrivanje le-teh omogočiti tudi prihodnjim generacijam. Ključni strateški cilj projekta je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem in tako ostati privlačna zelena in zdrava destinacija.

V okviru postopka za pridobitev znaka Slovenia Green Destination smo analizirali ter zbrali podatke o aktualnem stanju v destinaciji in odgovorili na pribl. 100 vprašanj ter izpolnili pribl. 75 indikatorjev (kazalnikov), ki so na kratko povzeti v nadaljevanju. Na podlagi vzpostavitve kazalnikov v Zeleni shemi slovenskega turizma bomo izpostavili nekaj ključnih kazalnikov, jih redno spremljali in letno objavili rezultate na spletni strani destinacije.

Že v letu 2021 smo si zadali cilj, da aktivno pristopimo k pridobitvi trajnostnega znaka za kopališča, »modre zastave« za Vodni park Radlje ob Dravi in pridobitvi trajnostnega znaka Zeleni ključ za nastanitve Glamping hiške.S strani društva DOVES smo bili obveščeni, da bosta omenjena znaka podeljena še v mesecu aprilu 2022.

Destinacija ponuja številne pohodne in kolesarske poti, ki privabljajo obiskovalce. Na voljo je raznolika izbira poti, od krajših sprehodov in lažjih izletov do zahtevnejših poti. Največ obiskovalcev nas obišče v obdobju od junija do septembra.

Pričela so se dela za izgradnjo kolesarske povezave Vas-Brezno. Naložba bo omogočila uresničevanje ciljev trajnostne mobilnosti, med njimi tako izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje hrupa, kot tudi spodbujanje aktivne mobilnosti prebivalcev, da bi se vozili s kolesom na delo in v šolo. Investicija je ocenjena na 3.653.241,00 EUR, zaključila pa se bo v letu 2023.

Na območju Vodnega parka je lesen kozolec, ki bo namenjen prireditvenim dejavnostim in izposoji električnih koles. Od 1.5.2022 bo na voljo flota 10 e-koles, primernih za mestno in terensko vožnjo. Izposoja bo potekala brezstično, preko aplikacije. Vsa navodila in tudi možne kolesarske poti bodo zbrane na enem mestu.

V letu 2021 je občina Radlje sodelovala v akciji »Moja dežela – lepa in gostoljubna«, v organizaciji Turistične zveze Slovenije, kjer je v kategoriji »manjši kraji« prejela zlato priznanje za najlepše urejen kraj.Destinacija se promovira kot aktivna, zelena in okolju prijazna destinacija s poudarkom na tradiciji in kulturi ter zavezanosti trajnostnemu turizmu.V spodnji tabeli pa so prikazani najpomembnejši trajnostni kazalniki med leti 2019 in 2022.


vrednost kazalnika
naziv kazalnika /leto201920202021Cilj 2022
Število mest za izposojo koles2334
Število nastanitvenih ponudnikov4567
Število koles za izposojo8101222
Število znakov Slovenia Green Accommodation0002
Število znakov Slovenia Green Cuisine0001
Število znakov Slovenia Green Beach0001
Število mesecev, v katerih pripotuje 80 % ljudi33,544Trajnostno poročiloTrajnostno poročilo
Trajnostno poročilo