SVET ZAVODA

SVET ZAVODA (5 članski):
  • Herman Tomažič, predsednik
  • Ivanka Kus, namestnica predsednika
  • Vojko Gmajner, član
  • Viktor Pušnik, član
  • Karl Kotnik, član