STROKOVNI SVETI

Strokovni svet za ŠPORT:
  • Silvo Pinter
  • Mirko Zupančič
  • Stanislav Lipuš

  Strokovni svet za KULTURO:
  • Metka Erjavec
  • Cvetka Miklavc
  • Lidija Jesenk

  Strokovni svet za TURIZEM:
  • Tadej Kuzmič
  • Antonija Račnik
  • Stanislav Poročnik

  Strokovni svet za MLADINO:
  • Neža Ternik
  • Tjaša Breg
  • Anita Pinter