ŠPORT

Šport v najširšem pomenu besede predstavlja družbeni fenomen aktualnega časa in je tudi zelo povezan z blaginjo ljudi, tako z vidika zdravja, aktivnega preživljanja prostega časa kot tudi uravnovešenega psiho-fizičnega stanja ljudi oz. občanov.

Naloge na področju športa v Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi so primarno usmerjene v upravljanje, vzdrževanje in trženje športnih objektov v Občini Radlje ob Dravi ter izvajanju nekaterih športno-rekreativnih programov in prireditev. Verjamemo, da kakovostna ponudba raznolike športne infrastrukture zadovoljuje potrebe občanov ter ostalih gostov v naši občini. Predvsem turistov, ki imajo z pestro ponudbo športne infrastrukture, pohodnih in kolesarskih izvrstne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.

Verjamemo, da bo kakovostna ponudba raznolike športne infrastrukture zadovoljila potrebe občanov ter ostalih gostov v naši občini. Predvsem turistov, ki imajo z odprtjem Vodnega parka izvrstne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.

Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi upravlja z vsemi infrastrukturnimi pridobitvami, ki so povezane s športnimi in rekreativnimi aktivnostmi. V našem okolju vam ponujamo raznolike možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa.
Šport