SOCIALNI SERVIS

Storitev je namenjena upravičencem:
 • V primeru invalidnosti;
 • Starosti;
 • Otrokovega rojstva;
 • Bolezni;
 • V primeru nesreč in v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje.

Socialni servis ne sodi v javno službo.
Upravičenec je vsakdo, ki zaradi invalidnosti, starosti, otrokovega rojstva, bolezni, nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje življenje, naroči določeno opravilo ali več opravil in prevzame obveznost plačila storitve in kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.

Storitev socialni servis obsega:
 • Prinašanje obrokov hrane;
 • Nakup in prinašanje živil in drugih potrebščin;
 • Spremljanje v trgovino, obisk pri sorodnikih, idr.;
 • Priprava drv ali druge vrste kuriv;
 • Nabava oz. priprava ozimnice;
 • Manjša hišniška dela/popravila;
 • Pranje in likanje perila;
 • Vzdrževalna dela – okolica hiše, vrt, idr.;
 • Čiščenje, opremljanje stanovanja;
 • Organiziranje in izvajanje družabništva;
 • Organizacija pedikerskih in drugih storitev;
 • Pomoč pri opravljanju bančnih poslov, plačevanju računov, sprejemanju in odpošiljanju poštnih pošiljk – PO POOBLASTILU UPRAVIČENCA;
 • Varovanje in nadziranje uporabnika preko noči.

Cena za opravljeno storitev znaša 14,39 € na uro. Če potrebujete storitev Socialni servis smo dosegljivi na telefonski številki 040-186-602 (Vojko Gmajner) ali na elektronskem naslovu: pnd@sktmradlje.si, lahko pa se oglasite tudi v prostorih MKC-ja.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zastopnika.

Pomoč na domu