Radeljska srečanja 2023

Spoštovani, objavljamo program Radeljska srečanja 2022.NA DOGODKU RAD MAM' VIKEND BO POTEKALO FOTOGRAFIRANJE IN/ALI SNEMANJE Z NAMENOM PROMOCIJE DOGODKA OZ. POROČANJA O DOGODKU

Z vstopom v prostor soglašate z opredeljenimi pogoji. Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani, oglasnih deskah oziroma socialnih omrežjih, spletni strani oziroma v njihovih elektronskih novicah, na portalih in kanalih medijskih hiš, ki bodo izkazale interes ter v publikacijah in drugih promocijskih aktivnostih Javnega zavoda ŠKTM Radlje. Fotografije se bodo nanašale na dogodek na splošno in ne na posamezne udeležence.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV Javni zavod ŠKTM Radlje, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi. HRAMBA FOTOGRAFIJ IN POSNETKOV Javni zavod ŠKTM Radlje, Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi fotografije in posnetke hrani trajno oz. do preklica. VAŠE PRAVICE V NAVEZAVI S FOTOGRAFIJAMI IN POSNETKI Skladno z veljavno zakonodajo (vključno z izjemami ali odstopanji od te zakonodaje) imate pravico, da dostopate do svojih pomembnih osebnih podatkov, pravico do popravkov napak v svojih osebnih podatkih in pravico, da z upravičenimi razlogi ugovarjate k obdelavi svojih pomembnih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico, da se v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pritožite pri ustreznem organu za varstvo podatkov (tj. Informacijski pooblaščenec). V primeru uveljavljanja pravic in v primeru vprašanj, prosimo, da nam pišete na info@sktmradlje.si

VELJAVNA ZAKONODAJA: Upravljanje s fotografijami in posnetki, ki bodo narejeni na dogodku, bo potekalo v skladu z zakonodajo EU in Republike Slovenije in se razlaga v skladu z njo ter spada pod izključno pristojnost sodišč v Sloveniji. To ne vpliva na vaše zakonske pravice.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V NAVEZAVI S FOTOGRAFIJAMI IN POSNETKI: JZ ŠKTM Radlje
Program Radeljska srečanja 2022