NOVICE

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA


Na vas se obračamo z vabilom ponudnikom vaše destinacije, da se pridružijo Zeleni shemi slovenskega turizma (ZSST). Verjamemo, da je za nadaljnji, še bolj odgovoren razvoj vsake zelene destinacije bistveno, da na pot trajnosti povabi in z znanjem ter s svojim zgledom spodbudi vse ključne gradnike turizma. Če želimo biti uspešni, moramo namreč mozaik trajnosti graditi od najmanjšega kamenčka navzgor.

ZSST v zadnjih letih pomembno pridobiva tako na članstvu kot na pomenu. Ponosni smo, da je vseh članov družine Slovenia Green trenutno že skoraj 280. Med ponudniki lahko znak Slovenia Green pridobijo turistične nastanitve, restavracije, turistične agencije, znamenitosti, parki in plaže.


Vljudno vabljeni, da turističnim ponudnikom vaše destinacije posredujete vabilo za vstop v ZSST in informacijo o predstavitvi pozivov. Predstavitev bo potekala spletno, v torek, 14. februarja 2023 ob 10. uri. Program in povezava do registracije bosta objavljena 1. februarja na naši spletni strani.

Strategija slovenskega turizma 2022-2028 je ZSST kot krovni nacionalni platformi za trajnostno upravljanje destinacij dodelila pomembno vlogo pri uresničevanju nove vizije »zelene butičnosti, z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse«. S to vizijo se slovenski turizem, s poudarkom na prestrukturiranju ponudbene strani, strateško usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega turizma višje kakovosti. Skladno z usmeritvami strategije si tudi mi želimo, da bi našo zgodbo zelene Slovenije podprlo še več novih nosilcev znaka Slovenia Green ter se tako zavezalo k zmanjšanju ogljičnega odtisa, dvigu kakovosti ponudbe, celostnemu trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

Turistični ponudniki so ključni za trajnostno delovanje destinacije in globalno promocijo Slovenije kot zelene države z odgovornim odnosom do okolja. Če želimo ta status obdržati, moramo gostom omogočiti obisk, ki bo naše vrednote odseval, to pa se začne pri ponudnikih – ti najbolj vplivajo na izkušnjo gostov v državi.

Vljudno vabljeni k posredovanju vabila za vstop v ZSST ponudnikom vaše destinacije. Ponudniki lahko več informacij o projektu najdejo na naši spletni strani, v primeru dodatnih vprašanj pa se lahko kadarkoli obrnete na sodelavko Tjašo Žagar (tjasa.zagar@slovenia.info).