NOVICE

ZAPORA OBČINSKIH CEST ZARADI IZVEDBE PRIREDITVE HMELJARSKEGA LIKOFA IN ŠMIHELSKEGA SEJMA


Spoštovane občanke in občani,

obveščamo vas, da bo zaradi izvedbe prireditve Hmeljarskega likofa in Šmihelskega sejma v času od 23.09.2017 od 15.00 ure do 24.9.2017 do 24.00 ure začasna popolna zapora naslednjih občinskih cest:

  • LZ št. 346201, Tržna ulica, natančneje pri vhodu (iz Tržne ulice)na parkirišče pri bivši Timi;
  • LK št. 346211, Malgajeva ulica, na odseku od Slaščičarne Center ter do gostinskega lokala Bueno;
  • LZ št. 346101, Koroška-Mariborska cesta, na odseku od hišne številke Mariborska cesta 4 ter do križišča s Pohorsko cesto;
  • LK št. 346451, Tima –Mariborska cesta.

 

  • Ter dne 24.09.2017 od 12.00 ure do 14.00 ure začasna popolna zapora naslednjih občinskih cest:
  • LK 346431 Koroška cesta, natančneje od križišča za Hofer in Dom Hmelina do Mercator centra;
  • LZ 346021 Maistrova ulica-Hmelina-Koroška cesta, od Koroške ceste 61/B do Koroške ceste 57/A;Po Koroški cesti skozi center Radelj in po Mariborski cesti do križišča s Partizansko ulico, do Mariborske ceste 20.

 

Za razumevanje se Vam zahvaljujemo!
JZ ŠKTM Radlje ob Dravi