NOVICE

Zagon naravnega kopališča Reš v sezoni 2014


Povabilo k sodelovanju: Zagon naravnega kopališča Reš v sezoni 2014

V letošnjem letu se zaključuje investicija Turistično rekreacijski center Reš (TRC Reš). TRC Reš je zasnovan kot kompleks naravnega kopališča, gostinske ponudbe s hitro prehrano, priboljški in pijačo, kampom, privezi za avtodome, privezi za splave in manjše jadrnice ter športnimi igrišči.

Predviden pričetek obratovanja naravnega kopališča je konec meseca julija 2014.Za sezono 2014 vabimo k sodelovanju ponudnike, izbranemu ponudniku pa nudimo brezplačno uporabo neopremljenega prostora za pripravo in razdelitev hrane in prostor za letni vrt. Sezona bo predvidoma trajala do konca septembra oz. dokler bodo vremenske razmere ugodne za obratovanje.

Upravljavec (Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi) prav tako krije vse režijske stroške, npr. elektrike, komunale, reševalca iz vode… Ponudnik mora poskrbeti za skladiščenje in odvoz bioloških odpadkov.

V zameno za brezplačen (neopremljen) gostinski prostor in prostor za letni vrt ter kritje stroškov upravljavec od najemnika pričakuje izvajanje korektne gostinske ponudbe s ponudbo vsaj hitre prehrane, sladoleda in pijač ter opravljanje naslednjih storitev za upravljavca:
-prodajo kopalnih kart,
-vzdrževanje reda in čistoče,
-čiščenje garderob in okolice.

Ponudbe, ki naj vsebujejo opis vaših dosedanjih izkušenj s tega področja in opis storitev, ki jih boste ponujali, oddajte v pisni ali elektronski obliki najkasneje do 15. julija 2014. Ponudba velja za sezono 2014. Izbrani ponudnik bo imel v primeru korektnega izvajanja storitev več možnosti za sodelovanje tudi v prihodnjih letih, ko bodo pogoji za sodelovanje na novo opredeljeni in bomo ponudili še dodatne možnosti poslovnega sodelovanje na tej lokaciji. Ogled lokacije je možen po predhodni najavi vsak delavnik med 8.00 in 15.00 uro. Za vsa pojasnila in dodatne informacije smo na voljo na elektronskem naslovu info@sktmradlje.si ter po telefonu 040 852 288. S ponudniki bo po potrebi opravljen razgovor.

Naslov za oddajo ponudbe:
-Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 4
2360 Radlje ob Dravi

ali

info@sktmradlje.si