NOVICE

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE, DEL PARC. ŠT. 174/36 K.O. 803-SPODNJA VIŽINGA