Z MLADINSKIM DELOM PROTI PREKARNOSTI MLADIHJunija 2024 smo pričeli v Marenberškem centru z izvajanjem nacionalnega pilotnega projekta “Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih”, ki ga sofinancira EU. Projekt je namenjen mladim med 15. in 29. letom starosti, pa tudi mladinskim delavcem, ki se vse pogosteje srečujejo s problematiko t.i. prekarnosti. Gre za pojem, ki ga najpogosteje uporabljamo za označevanje negotovih, navadno slabo plačanih začasnih oblik zaposlitev, ki delavcem ne nudijo zadostne socialne varnosti. Kot ranljiva skupina na trgu dela so mladi prekarnosti pogosto izpostavljeni bolj kot starejši delavci.

Namen pilotnega projekta je povečanje varnosti mladih na zaposlitvenem trgu. Znotraj mladinskega sektorja želimo ustvariti čim bolj povezano podporno okolje, ki bi mlade in mladinske delavce usposobilo in opolnomočilo za soočanje s prekarnostjo in njenimi posledicami. Cilj je tudi informiranje mladih, organizacij v mladinskem sektorju in širše javnosti o tem problemu. V ta namen vpeljujemo program usposabljanja, ki ga bomo izvajali do konca leta 2026 in ki bo z uporabo metod mladinskega dela ozaveščal o nevarnostih prekarnosti ter pomenu delavskih in socialnih pravic. Uporabnikom bo v okviru programa na voljo tudi individualna svetovalna pomoč in podpora pri soočanju s prekarnostjo.

Projekt sofinancira EU v vrednosti 74.001,34 EUR. Nacionalni nosilec razpisa je Urad RS za mladino.


Turistične točke