Mladinsko delo in neformalno druženje

Poleg načrtovanih aktivnosti za mlade Marenberški mladinski kulturni center mladim zagotavlja prijetno okolje za kvalitetno preživljanje prostega časa. Vsem željnim aktivnejšega udejstvovanja so v mladinskem centru vsak dan na voljo različne družabne igre, namizni tenis, disk golf in prostor za neformalno druženje. V procesu neformalnega, medvrstniškega druženja mladi raziskujejo in ozaveščajo stvarnost.

Veliko časa in pozornosti mladinski delavci posvečamo informiranju mladih in razbremenilnim ter svetovalnim pogovorom z mladimi. Poslužujemo se medvrstniških tehnik pristopanja in ustvarjamo atmosfero zaupanja, ki je ključna za ustrezno motivacijo mladih. Premik iz domačega kavča v neko izmed oblik aktivnosti mlademu posledično pomaga pri spoznavanju in sprejemanj vrednot, kritično presojanje le-teh in oblikovanju ustaljenih vzorcev družbenega obnašanja, to pa v končni fazi v lažjo osamosvojitev in integracijo v družbo.