MLADINA

Na področju mladine je glavni cilj Javnega zavoda ŠKTM Radlje ponuditi mladim čim več možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa ter pomoč pri reševanju stisk, s katerimi se srečuje današnja mladina. Pomembno vlogo pri tem ima Marenberški mladinski kulturni center, ki nudi mladim možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa v obliki raznih neformalnih izobraževanj, prostovoljnih aktivnosti, kreativnih delavnic, glasbenih in filmskih večerov,… v okviru številnih projektov in mladinskih izmenjav pa ponuja mladim možnost za pridobivanje izkušenj in znanj, ki so pomemben dejavnik za povečanje njihove zaposljivosti in vključenosti v družno.
Mladina