MARIJINO ZNAMENJE

Figuralno znamenje, izdelano po naročilu radeljskih (mahrenberških) dominikank, je prvotno stalo pred dominikanskim samostanom. Po razpustitvi samostana konec 18. stoletja so ga prenesli na trg k poslopju nekdanjega sodišča (1783), nato pa v zadnji tretjini 20. stoletja (1978) na današnje mesto ob cerkev sv. Mihaela.

Baročno znamenje sestavljajo podstavek s stebrom, na vrhu katerega je kip Marije z detetom v naročju. Ob stebru stojita dve svetniški figuri. Na dodatnih podstavkih stojita še dve svetniški figuri. Plastike so nastale v začetku 18. stoletja, podstavek in steber sta iz konca 18. stoletja. Figure prikazujejo Siegfrieda Mahrenberškega, ustanovitelja dominikanskega samostana, ter svetnike sv. Dominika, sv. Roka in sv. Jakoba.

Znamenje je eno izmed redkih ohranjenih znamenj z več kipi. Po kompoziciji je podobno mariborskemu kužnemu znamenju.

Marijino znamenje pred poslopjem nekdanjega sodišča v trgu Mahrenberg, okoli leta 1918, razglednica (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi) Marijino znamenje, fotografija (Vir: Mirko Kogelnik) Marijino znamenje, okoli 1973, fotografija (Vir: dokumentacija ZVKDS OE Maribor)
Turistične točke