Eurodesk

Marenberški mladinski kulturni center Radlje ob Dravi je leta 2016 postal regionalni partner Eurodeskove mreže. Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo. Ponuja informacije o evropskih priložnostih za mlade na področjih mobilnosti, aktivne participacije mladih v družbi in aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih.
  • MEDNARODNE MLADINSKE IZMENJAVE
  • PROJEKTI PROSTOVOLJSTVA
  • DELO V TUJINI …
Kot Eurodeskov regionalni partner mladinski center izvaja informiranje mladih v Koroški regiji. Poleg informiranja izvaja tudi delavnice o aktualnih temah (npr. povečanje participacije mladih na volitvah v Evropski parlament).