INFO KOTIČEK

Vsem udeležencem so brezplačno na voljo razni obrazci in vloge (davčni obrazci za fizične osebe, obrazci občine Radlje ob Dravi za potrebe občanov, obrazci na področju uveljavljenja pravic s področja socialnega varstva), pri katerih nudimo tudi pomoč pri izpolnjevanju osnovnih podatkov. Dobite tudi informacije o vseh društvih, v katera se lahko včlanite v naši občini. Poleg osnovnega informiranja nudimo individualna svetovanja in razbremenilne razgovore.

Medgeneracijski center