HIŠA MARIBORSKA 20

Nadstropna stavba ima strmo opečno čopasto streho. V pritličju vodi v stavbo kamnit portal z lesenimi vratnicami. Portal ima v temenu kartušo. Ob vhodu je nekdaj stala kamnita klop z napisom V.S. in letnico 1816. Na oknih so lesene naoknice. Vežo pokriva banja s poznobaročnimi sosvodnicami, tudi drugi pritlični prostori so obokani. Tako v pritličju, kot v nadstropju je še nekaj prostorov s štukaturnimi stropi.

Hiša je lep primer bogatega trškega doma, kar se kaže zlasti v arhitekturnih detajlih. Hiša nekdanje pošte je sestavni del ožjega trškega ambienta, saj stoji na začetku razširitve ceste v trg.

Pogled na trg Mahrenberg med leti 1904 in 1908, hiša nekdanje pošte na skrajni levi strani, razglednica (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)
Turistične točke