HIŠA MARIBORSKA 1

Nadstropno stavbo pokriva strma opečna streha. Klasicistično ulično fasado nekdanje mestne hiše – t.i. »starega rotovža« – iz prve četrtine 19. stoletja (1820) členijo triosni rizalit s trikotnim čelom (glavna fasada), slopi, pilastri in bogate okenske obrobe. Lesene bidermajerske vratnice glavnega portala so kopija prvotnih vratnic. Veža je obokana. Fasada je bila neustrezno obnovljena leta 2000.

Zgradba ima dominantno lego v trškem prostoru. Nekdanja mestna hiša je kasneje služila kot okrajno sodišče, dekanat in sodni zapor.Pogled na trg Mahrenberg med leti 1920 in 1930, na levi strani nekdanja mestna hiša in Marijino znamenje, razglednica (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi) Nekdanja mestna hiša, fotografija (Vir: Mirko Kogelnik)
Turistične točke