CERKEV SV. MIHAELA

Cerkev se prvič omenja leta 1251. Sestavljajo jo ladja, triosminsko zaključen prezbiterij in zvonik ob njem ter baročni kapeli in zakristija. Zunanjščina ladje je členjena z lizenami, prezbiterij pa obstopajo visoki stopnjevani oporniki. Cerkev je krita z opečno kritino. Notranjščina ladje in kapel je baročna. Ladja je obokana s križnimi oboki z oprogami, prezbiterij je mrežasto rebrasto obokan. Na severni steni prezbiterija sta ohranjeni freski Marije Zavetnice s plaščem in Ane Samotretje iz leta 1523. Ostala cerkvena oprema je baročna iz 18. stoletja.

Ostanki romanske stavbe z ravnim stropom so bržkone še ohranjeni v ladji. Najstarejši del današnje stavbe sta mrežasto rebrasto obokan prezbiterij in zvonik iz druge polovice 15. stoletja. Med leti 1713 in 1724 so ladjo baročno obokali, ji prizidali kapeli in emporo ter predelali cerkveno zunanjščino razen prezbiterija in zvonika. V drugi polovici 18. stoletja so prizidali zakristijo.

Svečanost ob dvigovanju zvona na cerkev sv. Mihaela leta 1906, razglednica (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi) Stoječa Marija z detetom, nastala med leti 1340 in 1360 (Vir: Narodna galerija, Ljubljana) Stoječa Marija z detetom, nastala okrog leta 1500 (Vir: Narodna galerija, Ljubljana) Cerkev sv. Mihaela, fotografija (Vir: Mirko Kogelnik)
Turistične točke