CERKEV SV. LOVRENCA

Današnja neogotska cerkev je bila leta 1884 zgrajena na temeljih svoje predhodnice s konca 17. stoletja (1688–1701), ki naj bi bila postavljena kot zaobljuba proti kugi. To cerkev so podrli leta 1883 in že naslednje leto je bila zgrajena nova cerkev. Za novo cerkev in njeno poslikavo je največ darovala družina vuhreškega veleposestnika Franca Pahernika.

Cerkev je enoladijska, z nižjim prezbiterijem in zvonikom ob njem. Poslikava v notranjščini je delo slikarja Jakoba Brolla iz leta 1892. Tudi oprema v cerkvi je sočasna. Cerkev je celosten spomenik iz obdobja historičnih slogov.

V neposredni bližini cerkve stoji baročna zgradba župnišča.

Vuhred pred prvo svetovno vojno, fotografija (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)
Turistične točke