CERKEV SV. JURIJA

Župnija sv. Jurija na Remšniku je najstarejša župnija v Dravski dolini, saj se omenja že leta 1201.

Cerkev stoji v obzidanem pokopališču na najvišji točki naselja. Enoladijska cerkev ima poligonalno zaključen prezbiterij in zvonik pred vhodno fasado. Fasade so členjene le na zvoniku z medetažnimi venci in vogalnimi pilastri, urnimi polji in polkrožnimi biforami. V notranjščini ladja prehaja v prezbiterij s šilasto sklenjenim slavolokom. Oprema je baročna, glavni oltar je iz obdobja secesije.

Cerkev je naslednica zgradbe iz leta 1532 in njene naslednice, ki je leta 1863 pogorela.

Cerkev na najvišji točki naselja skupaj z baročnim župniščem, pokopališčem in gospodarskim poslopjem kakovostno dopolnjuje kulturno dediščino kraja.

Pogled na cerkev sv. Jurija na Remšniku, med leti 1928 in 1947 (Vir: Slovenski etnografski muzej)
Turistične točke