CERKEV SV. JANEZA NEPOMUKA

Markantna romarska cerkev sv. Janeza Nepomuka stoji na pobočju Kozjaka. Cerkev je troladijska, s poligonalno zaključenim prezbiterijem, zakristijo ter zvonikom v jugozahodnem vogalu ladje. Cerkev je krita s skodlami. Posebnost cerkve je z macesnovimi skodlami krit pristrešni talni zidec. Obokano notranjščino delijo bogato členjeni slopi v tri ladje. Oprema v cerkvi je baročna.

Cerkev, ki je celostni baročni spomenik, je bila zgrajena med leti 1729 do 1732 kot enovita baročna stavba, ki jo v notranjščini dopolnjuje kakovostna kiparska, rezbarska in slikarska baročna oprema (Holzinger, Straub). Ohranjen je tudi gotski kip Marije iz leta 1510. Obnovljena je bila med leti 1994 in 2006.

Cerkev sv. Janeza Nepomuka leta 1932, razglednica (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi) Kip Marije z detetom iz leta 1510, fotografija (Vir: dokumentacija ZVKDS OE Maribor)
Turistične točke