CERKEV SV. ANTONA PADOVANSKEGA

Cerkev sestavljajo široka ladja, poligonalno zaključen prezbiterij in zvonik pred zahodno fasado. V zvonico vodi kamnit portal z motivom angelske glavice s krili v temenu. Obokana notranjščina je troladijska. Oboke ladje in prezbiterija krasijo štukaturna polja in biserni nizi. Kvalitetna baročna oprema je iz 17. in 18. stoletja.

Cerkev iz let 1681 do 1684 je leta 1874 pogorela in je bila leta 1877 obnovljena. Tako v svojih proporcih tlorisnih in višinskih gabaritov, kot tudi v arhitekturnih detajlih predstavlja tipično arhitekturo 17. stoletja.

Cerkev obdaja obzidano pokopališče.

Cerkev sv. Antona Padovanskega, fotografija (Vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Radlje ob Dravi)
Turistične točke