Aktivnosti za mlade

Mladinski programi v Mladinskem kulturnem centru so zasnovani predvsem na podlagi želj in potreb mladih. Skozi raznolike aktivnosti je mladim ponujena možnost razvijati in nadgrajevati svoja znanja, spretnosti in veščine, ki so osnova za čim lažji prehod v odraslo dobo.

Preko programov kot so MKC to go, Nočitve v MMKC in Križanje mnenj skušamo pridobiti čim več informacij o željah in potrebah lokalne mladine, na podlagi česar potem lažje oblikujemo aktivnosti, ki so mladim zanimive. Preko istih programov poskušamo pridobiti tudi povratne informacije in reakcije s strani mladih o že izvedenih aktivnostih.

Praktična znanja in veščine lahko mladi v mladinskem centru pridobijo in nadgradijo na ustvarjalnih, kuharskih, vrtičkarskih in eksperimentalnih delavnicah. S tečaji tujih jezikov, multimedijskimi, računalniškimi in različnimi kompetenčnimi delavnicami dajemo mladim možnost krepitve strokovnih kompetenc. Raznoliko mladinsko dogajanje redno popestrimo in obogatimo s potopisnimi predavanji, kulturnimi dogodki, glasbenim dogajanjem, družabnimi večeri in različnimi športnimi aktivnostmi.V mladinskem centru nudimo svetovalno pomoč mladinskim organizacijam, s programi kot je Tečaj slovenščine za tujce pa skrbimo za mlade z manj priložnostmi in krepimo medkulturni dialog. Velik poudarek namenjamo promociji prostovoljstva med mladimi. Vedno več mladih se aktivno vključuje v izvajanje mladinskih in medgeneracijskih aktivnosti, prav tako je vedno več mladih pripravljenih sodelovati v dolgoročnih programih kot je na primer izvajanje učne pomoči. Vse večjo težo med mladimi pridobiva tudi program Križanja mnenj, preko katerega lahko mladi izražajo svoja politična, socialna in družbenokritična stališča, s tem pa se krepi kritično mišljenje in aktivno državljanstvo med mladimi.

Odlično priložnost za mlade predstavljajo mladinske izmenjave, ki združujejo pridobivanje znanj in izkušenj z določenega področja (odvisno od tematike izmenjave), nadgradnjo znanja tujih jezikov, medkulturno spoznavanje in osebnostno rast.

AKTIVNOSTI
 • KRIŽANJE MNENJ
 • TEČAJ TUJIH JEZIKOV
 • ŠPORT ZA MLADE
 • KUHARSKE DELAVNICE
 • DRUŽABNI VEČERI
 • AKTIVNOSTI ZA MLADE Z MANJ PRILOŽNOSTMI
 • MKC TO GO
 • KULTURNI DOGODKI
 • PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI
 • MLADI VRTIČKARJI
 • MKC NOČITEV
 • COWORKING
 • MKC TABOR