ZAVOD

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi je v letu 2008 ustanovila Občina Radlje ob Dravi z namenom, da bo na področjih: šport, kultura, turizem in mladina izvajal strategijo občine. Naloge zavoda so kompleksne, saj vsa našteta štiri področja zaokrožajo široko paleto dejavnosti v okviru javnega interesa.

Na osnovi sprejete strategije občine zavod razvija lastno strategijo, ki temelji na aktivnostih in razvojnih usmeritvah na področjih za katere je zadolžen. Poleg organizacijskih in izvedbenih nalog so koordiniranje, povezovanje, sodelovanje, animiranje in spodbujanje javnih nosilcev na področjih športa, kulture, turizma in mladine temeljna funkcija javnega zavoda.

Nič manj pomembne niso konkretne aktivnosti, ko gre za zagotavljanje pogojev za izražanje javnega delovanja. Zavod upravlja z javno infrastrukturo, ki je namenjena posameznikom in organiziranim skupinam za njihovo interesno delovanje. Tu gre za nove infrastrukturne pridobitve na področju športa: Športna hiša Radlje in Športni stadion Radlje, na področju mladine, kulture in turizma pa Mladinski kulturi center s hotelom Radlje ob Dravi.

Skrbi pa tudi za druge obstoječe objekte kot so športna igrišča, razkropljena po celotnem območju občine, učne in rekreativne poti, trim stezo, smučišče in drugo. Ob dokončanju Vodnega parka Reš bo zavod zadolžen za njegovo funkcioniranje.


Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino
Mariborska cesta 4
2360 Radlje ob Dravi

Tel: 02 887 32 88
Fax: 02 887 32 89
GSM: 040 852 288
Mestna hiša