ZAPOSLENI

Odgovorna oseba - direktor:
  • Damjan Cvetko, prof. športne vzgoje

Vodilni delavci:
  • Šport: Gregor Likar, prof. športne vzgoje
  • Projekti: Anja Vasiljevič, prof. nemščine
  • Turizem: Dominika Karlatec, dipl. vzg.
  • Mladina in sociala ter pomoč na domu: Vojko Gmajner, dipl. org. in menedž. soc. dejav.

Kontakti: