ZAPOSLENI

Odgovorna oseba - direktor:
  • Gregor Likar, prof.

Vodilni delavci:
  • Turizem: Dominika Karlatec, dipl. vzg.
  • Sociala ter pomoč na domu: Vojko Gmajner, dipl. org. in menedž. soc. dejav.
  • Mladina: Suzana Bukovnik, gimn. mat.

Kontakti: