URBANI PARK

Urbani park je nova infrastrukturna pridobitev Občine Radlje ob Dravi v letu 2014. Park je smiselno umeščen v Športni center in se nahaja med Športnim stadionom in Športno hišo.

Urbani park sestavljajo naslednji elementi:
 • Urbani kolesarski park
 • Poligon za ulično vadbo
 • Tekaška steza
 • Otroška igrala
Vsi elementi smo smiselno povezani v naravnem okolju, obdaja jih travnik s sadovnjakom.

Urbani kolesarski park

Urbani kolesarski park Radlje ob Dravi je namenjen pridobivanju, razvijanju in utrjevanju znanj s področja gorskega kolesarjenja. Sestavljen iz različnih osnovnih gradnikov kolesarjenja, kot so spretnostni poligon (»skills polygon«), »pumptrack« in »dirt jump« ter je primeren za vse starostne kategorije.

V parku so tri različne težavnostne stopnje in sicer začetna, srednje zahtevna in zelo zahtevna stopnja. Stopnje so med seboj ločene v linijah, hkrati pa omogočajo enostavno prehajanje iz ene na drugo linijo, ter hitro in varno nadgrajevanje kolesarskih spretnosti. Prav tako so tudi vsi elementi kolesarskega parka med seboj smiselno povezani ter omogočajo enostavno in varno prehajaje iz enega na drugi objekt.

Park je v osnovi sestavljen iz zemeljskih in lesenih elementov.

 • Urbani kolesarski park
 • Urbani kolesarski park
 • Urbani kolesarski park
 • Urbani kolesarski park
 • Urbani kolesarski park
 • Urbani kolesarski park
 • Urbani kolesarski park
 • Urbani kolesarski park


Poligon za ulično vadbo

Poligon za ulično vadbo predstavlja sklop 3 vadbenih sestavov oz. orodij, ki izvirajo iz dejavnosti gimnastike in sicer:
 • Telovadni sestav iz bradlje, droga in kombiniranega letvenika
 • Trovišinski nizki drog
 • Telovadba klop
Orodja so prilagojena zunanjim aktivnostim v vseh vremenskih pogojih. Poligon je neomenjen vsem starostnim kategorijam, ki želijo z krepiti telo z lastnim telesom.

 • Ulicna vadba
 • Ulicna vadba
 • Ulicna vadba
 • Ulicna vadba
 • Ulicna vadba
 • Ulicna vadba
 • Ulicna vadba
 • Ulicna vadba


Tekaška steza

Tekaška steza s peščeno podlago poteka okoli Urbanega parka in smiselno dopolnjuje atletski stadion Radlje ob Dravi. Steza v obliki trikotnika je dolžine 700 metrov in je namenjena različnim uporabnikom (tekačem, sprehajalcem ter ostalim športnikom).

Otroška igrala

Šport