STROKOVNI SVETI

Strokovni svet za ŠPORT:
 • Tomaž Miholač, predsednik
 • Silvo Pinter, član
 • Dejan Kresnik, član


Strokovni svet za KULTURO:
 • Cvetka Miklavc, predsednica
 • Konrad Klemenc, član
 • Alenka Helbl, članica


Strokovni svet za TURIZEM:
 • Tadej Kuzmič, predsednik
 • Dr. Vesna Jurač, članica
 • Stanislav Poročnik, član


Strokovni svet za MLADINO:
 • Jan Ketiš, predsednik
 • Anita Pintar, članica
 • Sabina Smrečnik, članica