ŠPORT

Šport v najširšem pomenu besede predstavlja družbeni fenomen aktualnega časa in je tudi zelo povezan z blaginjo ljudi, tako z vidika zdravja, aktivnega preživljanja prostega časa kot tudi uravnovešenega psiho-fizičnega stanja ljudi oz. občanov.

Naloge na področju športa v Javnem zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi so primarno usmerjene v upravljanje, vzdrževanje in trženje športnih objektov v Občini Radlje ob Dravi ter izvajanju nekaterih športno-rekreativnih programov in prireditev. Področje je tudi zelo povezano s turizmom (povezava), predvsem v smislu zagotavljanja nočitvenih kapacitet (hostel, kamp, glamping hiške, priklopi za avtodome) ter ostale dodatne ponudbe.

Verjamemo, da bo kakovostna ponudba raznolike športne infrastrukture zadovoljila potrebe občanov ter ostalih gostov v naši občini. Predvsem turistov, ki imajo z odprtjem Vodnega parka izvrstne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.
Šport
Javni zavod ŠKTM
za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 4, SI-2360 Radlje ob Dravi

Uprava:
T: 02 887 32 88
F: 02 887 32 89
E: info@sktmradlje.si
TIC:
T: +386 (0)40 852 287
E: turizem@sktmradlje.si

Hostel- rezervacije in nočitve:
T: +386 (0)41 771 178
E: info@greenresort.si
© 2017 ŠKTM Radlje ob Dravi
Vse pravice pridržane