SLEDOVI RIMSKE CESTE IN GOMISLKO GROBIŠČE NA DOBRAVI

Med današnjo cesto in Dravo vodi po njivah čez Radeljsko polje in skozi naselje rimska cesta Celeia – Virunum. Trasa 6 m široke ceste iz do 20 cm debele plasti nabitega gramoza, ki leži takoj pod orno površino, je bila dokumentirana leta 1979 in poteka po kolovozu čez Radeljsko polje. Trasa ceste je pomemben arheološki terenski spomenik in nova točna lokacija poteka cestne povezave med Celeio in Virunumom.

Turistične točke