SEJMI

PRAVILA O UPORABI SEJEMSKEGA PROSTORA IN VZDRŽEVANJU REDA IN MIRU NA SEJEMSKEM PROSTORU CVETNEGA IN ŠMIHELJSKEGA SEJMA (tretja nedelja v mesecu septembru), KI SE IZVAJA V CENTRU MESTA RADLJE OB DRAVI
 • Za izvedbo sejma je namenjen prostor v centru mesta Radlje ob Dravi na območju bivše TIME med Tržno in Malgajevo ulico in Mariborsko cesto.
 • Sejem poteka med 7.00 in 18.00 uro.
 • Cvetni sejem poteka eno nedeljo pred Veliko nočjo.
 • Šmiheljski sejem poteka tretjo nedeljo v mesecu septembru.
 • Parcele za posamezne uporabnike niso vnaprej določene in niso označene. Vnaprejšnja rezervacija parcele ni možna.
 • Za vzdrževanje reda na sejemskem prostoru v času odprtja sejma sta pristojna pooblaščena redarja.
 • Uporabniki sejemskega prostora morajo sami skrbeti za red, mir in čistočo ter upoštevati navodila redarjev, na katera se po potrebi obrnejo.
 • V primeru kršenja reda in miru na sejemskem prostoru so uporabniki dolžni obvestiti redarja, po potrebi pa tudi policijo.
 • Uporabniku sejemskega prostora, ki ne spoštuje reda in miru ter ne upošteva navodil redarjev, organizator prepove nadaljnjo prodajo in ga odstrani s sejemskega prostora.
 • Uporabnina sejemskega prostora:
  a.Za gostince (ponudnike postrežne prehrane in pijač):
  •soglasje izda organizator sejma (JZ ŠKTM Radlje ob Dravi),
  •cena za uporabo parcele je 150,00 evrov, za gostince, ki imajo tukaj stacionarne gostinske lokale je 100,00 evrov,
  •uporabnino je potrebno plačati pred izdajo soglasja.

  b.Za vse ostale ponudnike:
  •soglasje izda organ lokalne skupnosti,
  •cena za uporabo parcele je:
  -do 3 dolžinske metre: 10,00 evrov,
  -od 3 do 6 dolžinskih metrov: 20,00 evrov,
  -od 6 do 12 dolžinskih metrov: 30,00 evrov,
  (občanom Občine Radlje ob Dravi se priznava 50% popust)
  •uporabnino plačate pooblaščenemu uslužbencu na dan poteka sejma na mestu samem najkasneje do 10. ure.
Sejmi