SEJMI

PRAVILA O UPORABI SEJEMSKEGA PROSTORA IN VZDRŽEVANJU REDA IN MIRU NA SEJEMSKEM PROSTORU ŠMIHELJSKEGA SEJMA, KI SE IZVAJA V CENTRU MESTA RADLJE OB DRAVI
 • Za izvedbo sejma je namenjen prostor v centru mesta Radlje ob Dravi na območju bivše TIME med Tržno in Malgajevo ulico in Mariborsko cesto;
 • Sejem poteka v nedeljo 24.9.2017 med 7.00 in 18.00 uro.
 • Parcele za posamezne uporabnike niso vnaprej določene in niso označene. Vnaprejšnja rezervacija parcele ni možna;
 • Za vzdrževanje reda na sejemskem prostoru v času odprtja sejma sta pristojna pooblaščena redarja;
 • Uporabniki sejemskega prostora morajo sami skrbeti za red, mir in čistočo ter upoštevati navodila redarjev, na katera se po potrebi obrnejo;
 • V primeru kršenja reda in miru na sejemskem prostoru so uporabniki dolžni obvestiti redarja, po potrebi pa tudi policijo.
 • Uporabniku sejemskega prostora, ki ne spoštuje reda in miru ter ne upošteva navodil redarjev, organizator prepove nadaljnjo prodajo in ga odstrani s sejemskega prostora;
 • Uporabnina sejemskega prostora:
  a. Za gostince (ponudnike postrežne prehrane in pijač):
  • soglasje izda organizator sejma (JZ ŠKTM Radlje ob Dravi),
  • cena za uporabo parcele je 150,00 evrov, za gostince, ki imajo tukaj stacionarne gostinske lokale je 100,00 evrov,
  • uporabnino je potrebno plačati pred izdajo soglasja;

  b. Za vse ostale ponudnike:
  • soglasje izda organ lokalne skupnosti,
  • cena za uporabo parcele je:
  - do 3 dolžinske metre: 10,00 evrov,
  - od 3 do 6 dolžinskih metrov: 20,00 evrov,
  - od 6 do 12 dolžinskih metrov: 30,00 evrov.
  (občanom Občine Radlje ob Dravi se priznava 50% popust)
  • uporabnino plačate pooblaščenemu uslužbencu na dan poteka sejma na mestu samem najkasneje do 10. ure.
Sejmi