SEJMI

PRAVILA O UPORABI SEJEMSKEGA PROSTORA IN VZDRŽEVANJU REDA IN MIRU NA SEJEMSKEM PROSTORU CVETNEGA IN ŠMIHELJSKEGA SEJMA (tretja nedelja v mesecu septembru), KI SE IZVAJA V CENTRU MESTA RADLJE OB DRAVI
 • Za izvedbo sejma je namenjen prostor v centru mesta Radlje ob Dravi na območju bivše TIME med Tržno in Malgajevo ulico in Mariborsko cesto.
 • Sejem v nedeljo poteka med 7.00 in 18.00 uro, v soboto 24. 9. 2022 pa med 12.00 in 17.00.
 • Cvetni sejem poteka eno nedeljo pred Veliko nočjo.
 • Šmiheljski sejem poteka tretjo nedeljo v mesecu septembru, v letu 2022 pa tudi v soboto, 24. 9. 2022.
 • Parcele za posamezne uporabnike so vnaprej označene po velikosti. Vnaprejšnja rezervacija parcele ni možna.
 • Za vzdrževanje reda na sejemskem prostoru v času odprtja sejma sta pristojna pooblaščena redarja.
 • Uporabniki sejemskega prostora morajo sami skrbeti za red, mir in čistočo ter upoštevati navodila redarjev, na katera se po potrebi obrnejo.
 • V primeru kršenja reda in miru na sejemskem prostoru so uporabniki dolžni obvestiti redarja, po potrebi pa tudi policijo.
 • Uporabniku sejemskega prostora, ki ne spoštuje reda in miru ter ne upošteva navodil redarjev, organizator prepove nadaljnjo prodajo in ga odstrani s sejemskega prostora.
 • Uporabnina sejemskega prostora:

  a. Za gostince (ponudnike postrežne prehrane in pijač):
  • soglasje izda organizator sejma (JZ ŠKTM Radlje ob Dravi),
  • cena za uporabo parcele je 150,00 evrov, za gostince, ki imajo tukaj stacionarne gostinske lokale je 100,00 evrov,
  • uporabnino je potrebno plačati pred izdajo soglasja.

  b. Za vse ostale ponudnike:
  • soglasje izda organ lokalne skupnosti,
  • cena za uporabo parcele je:
   - do 3 dolžinske metre: 10,00 evrov,
   - od 3 do 6 dolžinskih metrov: 20,00 evrov,
   - od 6 do 12 dolžinskih metrov: 30,00 evrov, (občanom Občine Radlje ob Dravi se priznava 50% popust)
  • uporabnino plačate pooblaščenemu uslužbencu na dan poteka sejma na mestu samem najkasneje do 10. ure.
Sejmi