MLADINA

Na področju mladine je glavni cilj Javnega zavoda ŠKTM Radlje ponuditi mladim čim več možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa ter pomoč pri reševanju stisk, s katerimi se srečuje današnja mladina. Pomembno vlogo pri tem ima Marenberški mladinski kulturni center, ki nudi mladim možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa v obliki raznih neformalnih izobraževanj, prostovoljnih aktivnosti, kreativnih delavnic, glasbenih in filmskih večerov,… v okviru številnih projektov in mladinskih izmenjav pa ponuja mladim možnost za pridobivanje izkušenj in znanj, ki so pomemben dejavnik za povečanje njihove zaposljivosti in vključenosti v družno.
Mladina
Javni zavod ŠKTM
za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 4, SI-2360 Radlje ob Dravi

Uprava:
T: 02 887 32 88
F: 02 887 32 89
E: info@sktmradlje.si
TIC:
T: +386 (0)40 852 287
E: turizem@sktmradlje.si

Hostel- rezervacije in nočitve:
T: +386 (0)41 771 178
E: info@greenresort.si
© 2017 ŠKTM Radlje ob Dravi
Vse pravice pridržane