Marenberški MKC

Marenberški mladinski kulturni center Radlje ob Dravi je javna pridobitev, ki je bila dokončana konec leta 2011. Osnovni namen zagotavljanja namenskih prostorov mladim za njihove dejavnosti in kakovostno preživljanje prostega časa je dosežen, saj jim druženje omogoča ena velika učilnica, prostor za multimedijo in kotički za mirne dejavnosti. Mladim, ki so v Marenberškem mladinskem kulturnem centru udeleženci raznih delavnic in drugih aktivnosti kot so npr. koncerti so zagotovljeni dobri pogoji za njihov osebni razvoj in izražanje njihove kreativnosti.

MKC
MKC