INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

OBJAVA EVIDENČNIH NAROČIL ZA LETO 2020


V skladu z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) objavljamo del evidence o evidenčnih naročilih, oddanih v preteklem letu na splošnem ali infrastrukturnem področju, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR in nižja od mejnih vrednosti za objavo, ki so določena v prvem odstavku 21. člena ZJN-3.