HERKOVE PEČINE

V jami na nadmorski višini 780 m je bila leta 1939 v sondažnem jarku odkrita paleolitska kulturna plast, kjer so v gruščnato ilovnati plati poleg ostalin kosti pleistocenske favne našli še obtolčene prodnike iz debelozrnatega belgaz kremena (kamnita orodja), ki so jih lovci uporabljali za lov na jamske medvede. Jama s paleolitskimi ostalinami je evropskega in tako širše nacionalnega pomena za zgodovinsko ovrednotenje življenjskih navad in lovskih postaj prazgodovinskega človeka.

Turistične točke