DOGAJA SE! - Center aktivnosti Koroške

O projektu

Naslov projekta: Dogaja se! Center aktivnosti Koroške
Prijavitelj: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Projektni partner: Društvo Koroški medgeneracijski center
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021

ter - bosta v letih 2017 – 2021 sofinancirala projekt Glavni cilj projekta je nudili vsebine izbranim ciljnim skupinam in na ta način prispevali k dvigu kakovosti življenja ter preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino.

združuje pester nabor aktivnosti, ki omogočajo dvig kvalitete življenja posameznikov, predvsem pa ranljivih ciljnih skupin, hkrati pa zagotavlja vsestransko lokacijsko, časovno in finančno dostopnost, saj so programi brezplačni, ponudba pa je zagotovljena na širšem območju celotne regije.

Aktivnosti in programi so zasnovani multidisciplinarno in omogočajo celostni pristop k vključevanju posameznikov v širšo družbo, njihovo opolnomočenje, predstavljajo podporo za duševno zdravje ter aktivno in produktivno življenje.

Projekt vsestransko ustvarja okolje za gradnjo, širjenje in ohranjanje posameznikove socialne mreže ter ustvarja polje za uvajanje tradicionalnih pristopov in socialnih inovacij, ki preventivno delujejo na zdrs v socialno izključenost in revščino.

Projekt temelji na preventivi in omogoča dnevno večinoma organizirano, pa tudi neorganizirano druženje prebivalcev v Koroški regiji. Programi vključujejo organizacijo dnevnih aktivnosti, posredovanje informacij, telefonsko in osebno svetovanje, izobraževanje, osveščanje in raznoliko ustvarjanje ter vseživljenjsko učenje. Vsebine so zasnovane z modernimi pristopi za različne generacijske in interesne skupine.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi: 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe: 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja: 9.1.3. Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.Evropski socialni sklad Republika Slovenija Dogaja se
DOGAJA SE!
Javni zavod ŠKTM
za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi
Mariborska cesta 4, SI-2360 Radlje ob Dravi

Uprava:
T: 02 887 32 88
F: 02 887 32 89
E: info@sktmradlje.si
TIC:
T: +386 (0)40 852 287
E: turizem@sktmradlje.si

Hostel- rezervacije in nočitve:
T: +386 (0)41 771 178
E: info@greenresort.si
© 2017 ŠKTM Radlje ob Dravi
Vse pravice pridržane